Статус на плащането при MT таксуване

авг. 30

Може би някои от вас вече знаят, но при SMS таксуването са възможни 2 режима на работа – MO таксуване и MT таксуване.

При MO таксуването клиентът, изпратил SMS бива таксуван при самото изпращане на SMS-а от неговия телефон.

МТ таксуването работи по различен начин и клиентите биват таксувани след като получат отговор на изпратения от тях SMS. Ако клиентът не получи отговор на своя входящ SMS той няма да бъде таксуван. Затова е важно при тарифите с MT таксуване да връщате отговор на клиента при успешна обработка на неговия SMS, за да се извърши таксуването.

Към този момент MT таксуване се ползва в Украйна, Литва, Латвия, Словакия, Испания, Германия (номер 31000), Франция, Швейцария, Белгия и Турция. За всяка тарифа, която е с MT таксуване при конфигурирането и преглеждането на услуги ще видите отбелязано MT непосредствено след краткия SMS номер.

При МТ таксуването след изпращане на SMS отговор до клиента се получава статус на таксуването – успешно или неуспешно. През изминалата седмица направихме някои промени в нашата система и вече е възможно да получавате статуса на MT таксуването.

В списъка с входящи SMS-и за тарифите, при които таксуването е от тип MT ще видите един от три възможни статуса – МТ, МТОК и МТF. Статус MT означава, че статуса на таксуването за този SMS все още не е получен. Статус MTOK означава, че таксуването за този SMS е успешно, а статус MTF означава неуспешно таксуване:

Важно: при неуспешно таксуване на клиента вашата услуга няма да получи приход от този SMS, затова е важно да следите статуса на таксуването при тарифите с MT таксуване.

В модула за Тестов SMS също добавихме възможност за извършване на тестове при успешно или неуспешно таксуване на клиента.

За да получавате статуса на плащането при MT таксуване чрез HTTP GET заявка до ваш скрипт е нужно в Стъпка 2 от конфигурацията на услугата Известяване за плащане да укажете адрес на скрипта, който да бъде извикан от Mobio при промяна на статуса на таксуването:

Полето URL адрес за статус ще се появи само за тарифите с МТ таксуване.

Формата на HTTP заявката, която ще бъде изпратена от Mobio към посочения скрипт може да видите в раздела Получаване на статуса на плащането за тарифи с MT таксуване от документация на услугата.

За да ви улесним при създаването на скриптове за обработка на статусите при MT таксуване сме разработили и примерен скрипт. За собствениците на MuOnline сървъри сме разработили специален скрипт, който отнема кредити от потребителски профил при неуспешно таксуване.

Be Sociable, Share!

Коментарите са спрени.