61 процента от компаниите във Fortune 500 скоро ще предлагат мобилни продажби

юли 21

61 процента от корпорациите, включени в класацията Fortune 500, планират да предложат възможност за продажба на своите стоки през мобилни телефони, става ясно от ново изследване на компанията Kony Solutions. 

Освен за нуждите на продажбите, 500-те най-големи компании в света възнамеряват да използват мобилните услуги за подобряване на своята информационна инфраструктура (75%), на разпознаваемостта на своите марки (61%), както и на потребителската поддръжка и обслужване (56%).

Най-активно присъстват плановете за мобилни продажби в стратегията на включените във Fortune 500 ритейл компании (82%), следвани от туристическия бранш (58%). Повечето от 500-те корпорации (73%) възприемат мобилния сайт, като ключов елемент от своята мобилна стратегия, докато фирмените приложения за клетъчни телефони са втори по приоритет (66%), а на трето място са SMS услугите (55%).

Be Sociable, Share!

Коментарите са спрени.