Подобрения през последния месец

февр. 23

През последния месец направихме някои подобрения в контролния панел на Mobio. Подобренията са предимно в скоростта на изпълнение на заявките за статистики към базата данни, улесняване на процеса на конфигуриране на SMS услугите, както и въвеждане на лог за грешки.

Списъка със SMS услуги вече е доста по-подреден, като включва само най-важната информация за всяка услуга. Кратко пояснение за различните статуси на SMS услугите е достъпно след списъка с услуги:

service_list1

Формата за конфигуриране на нови SMS услуги е по-подредена, като за всяка опция за конфигуриране е достъпен кратък помощен текст от иконката

Всички статистики вече ползват Flash графики вместо старите статични изображения. Новите графики освен, че изглеждат по-добре са и по-функционални.

stats

Оптимизирахме изпълнението на някои заявки към базата данни, които генерират статистиките и определено не бяха написани по най-добрият начин 😉


От контролния панел вече е достъпен и лог с грешки. В лога с грешки може да намерите всички заявки от последните 24 часа, които вашите скриптове изпращат към сървъра на Mobio, но по някаква причина не се изпълняват (например не се подават всички необходими параметри). Лога с грешки може да е особено полезен, когато тепърва конфигурирате нова SMS услуга или търсите проблем с вече работеща услуга.

През следващите седмици предстоят още подобрения в контролния панел на Mobio, като те ще са насочени предимно към подобрение в скоростта на генерирането на статистиките и улеснвяване на конфигурирането на услугите.

Коментарите са спрени.