Разпределение на печалбата при услуги с добавена стойност

Ное. 10

Често при създаване на нова услуга с добавена стойност клиентите, които не са запознати с бизнес-модела на услугите с добавена стойност са учудени от условията за разпределение на приходите. С тази публикация искаме да разясним бизнес-модела на услугите с добавена стойност и да внесем повече яснота около условията за разпределение на печалбата.

При работата на всяка услуга с добавена стойност (микроразплащания за уеб-сайт, гласуване, SMS игра и др.) участниците са четирима:

  • клиент, който изпраща SMS;
  • доставчик на услугата (сайт, телевизионна игра);
  • мобилните оператори (Мтел, Глобул, Вивател);
  • агрегатор на SMS трафик (например Mobio.bg);

Ролята на клиента, който изпраща SMS е сравнително ясна и няма да се спираме на нея допълнително.

Доставчика на услугата реализира услугата с добавена стойност, като осигурява техническото решение и рекламирането и популяризирането на услугата. Отговорност на доставчика на услугата е да се снабди с всички необходими разрешения, когато услугата го изисква (например за организирането на хазартни игри е нужно разрешение от Комисията по хазарта) или да заплати авторски права, когато услугата предоставя на клиентите файлове със защитени авторски права (например картинки и мелодии за мобилни телефони). Обикновенно доставчика на услугата получава около 50% от стойността на всеки входящ SMS.

Мобилните оператори осигуряват техническото функциониране на GSM мрежата, което дава възможност на достачвика на услугата да получи плащане от всеки един потенциален клиент (според проучванията на мобилния пазар услугите на мобилните оператори се ползват от 100% от населението). Допълнително отговорност на мобилните оператори е отчитането на сметките на свойте клиенти, като включат в тях и сумите за използваните услуги с добавена стойност. Мобилните оператори подържат мрежа от бизнес-центрове и каси, където техните абонати могат да заплатят сумите по техните сметки включително и сумите за използвани услуги с добавена стойност. Мобилните оператори споделят с доставчика на услугата и агрегатора на SMS трафик риска клиент, използвал услуги с добавена стойност да не заплати своята сметка. Мобилните оператори получават над 40% от стойността на всеки SMS.

Агрегаторите на SMS трафик като Mobio осигуряват свързване и единен технически интерфейс към всички български мобилни оператори. Мобилните оператори нямат капацитет да работят с много на брой, малки доставчици на усуги (сайтове, ТВ предавания, печатни издания) и затова агрегаторите на SMS трафик обединяват и обслужват много на брой услуги с добавена стойност. Агрегаторите на SMS трафик могат да предложат много по-добри условия за разпределение на печалбата, отколкото ако всяка една услуга работи директно с мобилните оператори. При работа директно с мобилните оператори е нужно задължително покриване на минимален месечен обем SMS-и и последствието от несправянето с този ангажимент от страна на доставчика на услугата с добавена стойност може да бъде много неизгодни условия за разпределение на печалбата (например 20% от стойността на всеки SMS) или дори налагането на „глоба“ от мобилния оператор. Mobio освен като посредник между мобилния оператор и доставчика на услугата предлага и готови технически решения за организирането на услуги с добавена стойност, като това напълно или частично освобождава доставчика на услугата от ангажимента да осигури техническото функциониране на своята услуга. Допълнително Mobio предоставя удобен потребителски интерфейс за конфигуриране и следене на работата на всички услуги с добавена стойност, както и подробни графични статистики.

Накратко двамата най-големи „виновници“ за съществуването на всяка услуга с добавена стойност – мобилният оператор и доставчика на услугата си поделят около 95% от приходите от всеки SMS. Mobio в ролята си на агрегатор на SMS трафик осигурява техническото решение за услугата с добавена стойност и много добри условия за разпределение на печалбата.

Mobio.bg разпределя печалбата от услугите с добавена стойност по два начина, като по този начин предоставя максимално гъвкаво решение за сайтовете, които не генерират голям брой входящи SMS-и месечно, както и много добри условия за сайтовете, които генерират голям брой входящи SMS-и месечно. Допълнително Mobio.bg предоставя най-добрите срокове за изплащане на печалбите от SMS-и с добавена стойност. Условията на Mobio.bg за разпределение на печалбите от услугите с добавена стойност може да видите тук.

Be Sociable, Share!

Коментарите са спрени.