Нова стартова страница

февр. 11

По препоръка на наш клиент разработихме нова стартова страница в контролният панел на Mobio.bg. Стартовата страница съдържа обобщена информация за броя на входящите SMS-и, както и печалбата за последните 3 дни и за последните 3 месеца от всички SMS услуги за конкретния клиент. Допълнително в графичен вид се показва печалбата от SMS услуги за последните 7 дни, както и броят на входящите SMS съобщения с добавена стойност за същия период от време.

Be Sociable, Share!

Коментарите са спрени.