Mobio.bg е новото име на системата за микроразплащания Pay.bg

май 30

От днес 30.05.2007 услугите за микроразплащания на Pay.bg ще се предлагат с ново име – Mobio.bg. Причините за промяната са основно две.

На първо място можем да посочим нуждата от име, което да отразява актуалните услуги предоставяни от компанията ни. Нашият първоначалният замисъл беше тясно ограничен към предлагането само на услуги в областта на разплащанията. В процеса на работа  разбрахме потенциала на мобилните услуги като цяло и насочихме усилията си в тази посока.

Другата причина е близостта на нашето старо име (Pay.bg) с името на друга, добре известна, компания, работеща в областта на Интернет разплащанията. Тази близост на имената често води до обърквания от страна на потребителите и ни създава повече проблеми отколкото ползи.

Старото име – Pay.bg ще бъде активно докато всички наши клиенти разберат за промяната и направят нужните промени, за да продължи нормално работата на техните услуги.
Be Sociable, Share!

Коментарите са спрени.