Нова схема за изплащане на печалбата от SMS услуги

мар. 26

Водени от принципа си да предоставяме максимално гъвкави и съобразени с изискванията на нашите клиенти решения, разработихме нова схема за изплащане на печалбите от SMS услугите.

Разработената схема дава възможност на клиентите, които постигат високи месечни обеми от SMS съобщения да получават до 50% от стойността на всеки SMS. Получаваният дивидент се определя в зависимост от постигнатите месечни обеми от SMS съобщения, като особеността е, че изплащането става до 30 дни след приключване на месеца, за който става разплащането.

В сила остава и старият вариант за изплащане на печалбите – изплащане веднага след поискване от страна на клиента, при 40% от стойността на всеки SMS. Всеки клиент може да избере един от двата варианта за работа, като трябва да уведоми екипа на Pay.bg за своето решение. Промяната между двата варианта може да стане по всяко време на работа с Pay.bg – можете да започнете работа при изплащане на 40% от стойността на всеки SMS веднага след поискване и когато постигате достатъчно добри обеми от SMS съобщения да преминете към изплащане на по-висок процент с до 30 дни закъснение.

За повече информация за скалите на нарастване на дивидента, както и удобен калкулатор за изчисляване на Вашата месечна печалба можете да намерите тук.

Be Sociable, Share!

Коментарите са спрени.